Hoşgeldiniz!
Ana Sayfa         |          Hakkımızda         |          Ürünler         |          Üretim         |          Ar-Ge         |          İnsan Kaynakları         |          İletişim
Ana Sayfa    //    İnsan kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi, rekabetçi üstünlük sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma ve yönlendirme faaliyetlerini içeren bir disiplin şeklidir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Amacımız; en iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, yaratıcılığından azami fayda sağlamak; gelişmelerine imkân tanımak ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmaktır.

İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında belirleyici rol üstlendiğine inanan İnsan Kaynakları politikamız aşağıdaki esaslara dayanır:

-Şirketin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
-Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak.
-Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak.
-Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak.
-Çalışanlarımızın ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek.
-İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı projeler yapmak ve uygulamak.
-Çalışanlarımızın yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.
-Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanlarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak.

Bütün bu hedeflere ulaşmak için en değerli kaynağımız insan kaynağımızdır.


2010 © ARGETO Vegetable Seeds. Tüm hakları saklıdır.
info@argeto.com.tr | http://www.argeto.com.tr

Boztepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:200   Aksu / ANTALYA

Telefon : +90 (242) 714 32 66
+90 (242) 714 32 67
+90 (242) 714 32 68
Faks : +90 (242) 714 32 69